A2B-online photo
A2B-online photo
A2B-online photo

VGM verified gross mass

Introductie

De Internationale Maritieme Organisatie (International Maritime Organization, IMO) heeft het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee (International Convention for the Safety of Life at Sea, SOLAS) aangepast en heeft als eis, als voorwaarde van het verschepen van een geladen container op een schip voor export, dat deze container een Verified Gross Mass (VGM) heeft.

De `shipper` of wel de verzender is verantwoordelijk voor het verkrijgen van de VGM en het communiceren ervan aan A2B-online Container B.V. Deze eis zal verplicht zijn vanaf 1 juli 2016 en zal wereldwijd van toepassing zijn. Na deze datum is het een schending van het SOLAS verdrag als er een geladen container verscheept wordt zonder dat er een Verified Gross Mass is verkregen van de verzender. De eis zal de veiligheid van het schip, de terminal operators, mensen en middelen en de te verschepen goederen verhogen.

Middels de onderstaande links kunt u onze flyer en de IMO richtlijnen vinden.

Wilt u meer informatie? Stel dan uw vraag via salescontainer@a2b-online.com